Repassos

Oferim repassos per a tots els nivells i totes les assignatures en grups reduïts:

  • Primària
  • ESO
  • Batxillerat
  • Exàmens de Reconeixement de nivell de Català de la Generalitat (tots els nivells, també el nivell D superior)
  • Proves d'Accés a Moduls
  • Mòduls (grau mitjà i superior)
  • Estudis Universitaris
  • Proves d'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys

Anglès   


Francès


Comptabilitat

Matemàtiques


Castellà


Mecanografia

Català


Tecnologia


Alemany